+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРООН ИРАК

Иракски парламентаристи и неправителствени организации от Източна Европа обменят опит и изследват модели за защита на етническото и религиозно многообразие и антидискриминационно законодателство в региона

От 13 до 17 юни 2017 г. Програмата на ООН за развитие (ПРООН) съвместно със "Софийска платформа" организира учебна обиколка и семинар в София за група от 11 депутати и представители на неправителствени организации с цел изследване на моделите за защита на етническото и религиозно многообразие и моделите на антидискриминационно законодателство в Източна Европа, по-специално в България, Босна и Херцеговина, Македония и Хърватия. Обучението бе част от по-широката подкрепа на ПРООН за институционална реформа и добро управление в Ирак, в съответствие с приоритетите на правителството и Целта за Устойчиво Развитие (SDG) 16 за укрепване на мира, правосъдието и държавните институции и SDG 10 за Намаляване на Неравенствата.

Групата включваше седем членове на Комисията по човешки права,  Правната комисия, Комисията по дарения и Комисията за граждански организации към Съвета на представителите на Ирак.

Членът на Комисията по човешки права, госпожа Ашуак Ал-Яф, сподели: "Изследвахме нови алтернативи за защита на многообразието и антидискриминационни закони, произлизащи от контекст, много близък с този на Ирак. Беше полезно да научим как страните от Източна Европа се справят с предизвикателствата, възникващи по време на законодателния процес и при прилагането на тези закони. Знаем, че това ще допринесе за разработването на съответните иракски закони и ще ускори процеса на създаване на Закона за защита на многообразието и борбата с дискриминацията."

Участниците се възползваха от възможността да посетят Българското народно събрание, Комисията срещу дискриминация, както и местни организации, работещи в областта на борбата срещу дискриминацията, като научиха и за свързаните с темата кампании за повишаване на осведомеността.

Членът на Правната комисия г-н Хасан Туран подчерта: "Съществена е необходимостта от приемане на Закона за защита на многообразието и борбата с дискриминацията, за да се защитят всички иракски граждани и да се допринесе за едно приобщаващо правителство, което взема предвид правата на всички свои граждани. Учебната обиколка и посещенията в българските институции разшириха визията ни по настоящия законопроект в Ирак, чиято цел е вътрешното разселване и миграцията да бъдат ограничени".

ПРООН организира обучението в рамките на проекта "Укрепване на партисипативното и прозрачно управление" (SPAG) в сътрудничество със "Софийската платформа". Ръководителят на проекта SPAG, г-н Зияд Ал-Обаиди, заяви: "По време на тази учебна обиколка участниците работиха съвместно с експерти от Балканите и ПРООН по преработването на настоящия Проектозакон за защита на многообразието и антидискриминацията. Работата бе въз основа на поуки, извлечени от международния опит. Един от основните резултати е изчерпателен доклад с препоръки и предложени примерни точки, по които да се ръководи Комисията по човешки права при преразглеждането на проектозакона."Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам