+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org

ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА 2019-2024 Г. КАК СЕ СПРАВЯМЕ С ПРОМЯНАТА ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН?

Мрежата на „Диалог за прехода“ се ангажира с критичното оценяване на прехода от комунизма от 1989 г. насам и начините за справяне с политическите му последици в съвременните общества на нашите партньорски страни в проекта: България, Хърватия, Германия, Литва, Полша и Украйна.

Като практици на историята и гражданското образование, ние се фокусираме върху публичния дискурс, свързан с този период, особено върху начините, по които се преподава в училищата, и проучваме как тази епоха - вече част от съвременната история - продължава да оформя разказите днес. По-долу ще намерите информация за нашите минали и текущи проекти. Моля, проверете също нашия уебсайт и страницата ни във Facebook за актуална информация относно проекта.

Диалог за прехода 2022-2024 г.

Проектът продължава работата на предшественика си - „Диалог за прехода 2019-2021". Като практици на историята и гражданското образование, ние се ангажираме с критичното оценяване на периода на прехода в Централна и Източна Европа след комунизма от 1989 година нататък. Проучваме начините за справяне с последиците, с които обществата на участващите страни в проекта - България, Хърватия, Германия, Литва, Полша и Украйна - се сблъскват днес.

Проектът цели да:
  • формира публичния дискурс, като направи видими и осезаеми отделните дискурси на национално и транснационално ниво;
  • противодейства на обобщенията и да засили открития подход чрез многостранни дискурси относно възможностите и предизвикателствата на този период;
  • европеизира спомените и разказите за прехода чрез конкретната връзка между западните, централните и източните европейски перспективи;
  • създаде и разпространи материали, които могат да бъдат използвани в международен контекст за гражданско образование по този въпрос.

Дейности

1. Програма "Transition Academy": Разработка на обучение за педагози от формалното и неформалното образование относно начина на преподаване на историята на прехода. Целта е да се подобри преподаването на история, като се идентифицират, сравняват и представят съществуващите представи за историята на прехода в страните на проекта.

2. Програма "Transition Network":
  • Разговори за прехода: Действащи лица от формалното и неформалното образование, включително образование в музеи, гражданско общество и др., ще се свържат помежду си на международно ниво и ще се включат в обмен на мнения чрез разговорите за прехода.
  • Места на трансформация: На избрани места ще се обединят проектна и образователна дейност на международно, национално и местно ниво, с цел разработване на допълнителни материали за образование относно трансформацията след 1989 година.

Материали

1. „Преподаване на историята на прехода в Европа" (на английски език) – структурирано допълнително обучение за дейци в сферата на образованието. Обучението се основава на методите и съдържанието, разработени по време на проекта от 2019-2021 година.

2. Обща онлайн изложба от „Места на трансформация", която ще служи като допълнителен материал за образователната работа.Диалог за прехода 2019-2022 г.

1989/1991 г. отбелязва началото на прехода от комунизма в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В същото време се е появило ново поколение, което няма преки спомени нито за комунизма, нито за прехода. Неговите знания и представи за това близко минало се основават главно на разкази от по-старите поколения и на политизирани и инструментализирани дискурси. На фона на това и като практици на историята и гражданското образование, ние - партньори от България, Хърватия, Германия, Литва, Полша, Русия и Украйна - разгледахме по-подробно две от областите, които най-силно допринасят за формирането на знанията и представите за миналото - публичния дискурс и преподаването на прехода. По този начин целим да постигнем по-многостранно и нюансирано разбиране за влиянието на прехода в обществата в ЦИЕ, както и да проследим как историята и гражданското образование могат да помогнат за справяне с него.

Дейности

- Проучване на учебници, които разглеждат как периодът на прехода се преподава в училищните програми и учебниците в седемте партньорски страни

- Изследване на публичния дискурс за прехода чрез различни местни събития в седемте партньорски страни


Материали

1. Наръчник „Преподаване на историята на прехода в Европа: Ръководство по история и гражданско образование" (на английски език). Тази публикация включва: а) общи сведения за концепцията на прехода и неговите текущи развития, б) седем изследвания на публичния дискурс, учебни програми и учебници от седемте партньорски страни, в) практически материали за преподаване, включващи както планове за уроци с подробни инструкции, така и методологически подходи за обръщане на внимание на пренебрегвани теми и за справяне с контроверсни въпроси в класната стая.

2. Поради пандемията, планираните събития за изследване на публичния дискурс трябваше да бъдат адаптирани в онлайн формати - дискусии, интервюта, подкасти и видеа, достъпни на: https://transition-dialogue.org/stories/.

3. Фондация „Софийска платформа", заедно с нашия експерт проф. Момчил Методиев, разработи късометражния документален филм „София, 1989: По следите на една революция" (достъпен на български и английски език на: http://sofiaplatform.org/documentary-series-sofia-1989-in-the-footsteps-of-a-revolution/). Справянето с историята на комунистическото минало, както и преходът към демокрацията, винаги са били предизвикателни теми за българското общество. Позовавайки се на топография и на свидетелите на историческите събития като инструменти за разказване на истории, ние предлагаме един по-достъпен източник за преподаване на история, за да привлечем интереса на младите хора, както и на по-опитните в справянето с това минало.


Начална среща в Берлин, юли 2019 г.
Среща на международните партньори в София, ноември 2019 г.

В рамките на два дни, споделихме и обсъдихме предварителните резултати от картографирането на това как се преподава прехода в училищата. Успяхме още и да разгледаме начините, по които периодът се представя в публичния дискурс във всяка от държавите. Сравнихме приликите и разликите между участващите страни и идентифицирахме пропуските и нуждите от подобрение при преподаването на прехода на учениците днес – едно поколение, което няма личен спомен нито от комунизма, нито от прехода. Специален момент от нашата среща беше „Обиколката на свободата“ из София – пешеходна обиколка, организирана от един от водещите ни експерти – историкът проф. Момчил Методиев от Нов български университет. Чрез своите разкази, той представи значимите исторически локации от прехода и ни помогна да надникнем в атмосферата на 90-те години в България.  
 
 проф. Момчил Методиев води „Обиколката на свободата“
 

Организация, водеща проекта: Austausch e.V. (https://austausch.org/en/)


Партньорите ни в проекта са: 

        

Проектът е финансиран от  Немската федерална агенция по гражданско образование (bpb (Federal Agency for Civic Education)).

 
Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам