+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org
19.10.2022

Civic Scouts at Work

CIVIC SCOUTS AT WORK е обучителна програма, която развива социалните и гражданските компетенции на екипи и служители на частни компании (онлайн и на живо) на работното им място. Пилотното издание на програмата стартира паралелно през есента на 2022 г. в Германия, България, Хърватия и Унгария и продължава до края на 2024 г.
 
Живеем в сложни времена. След пандемията от ковид война застигна континента ни. Цените на електроенергията започнаха да се покачват, с тях поскъпна животът като цяло. Светът такъв, какъвто го познаваме, се променя – социалните инфлуенсъри са по-популярни от религиозните лидери и политици, дигиталната реалност заплашва да измести аналоговата и да ни направи излишни, опустошителни пожари и наводнения все по-често доминират заглавията в медиите. В България се борим и с всякакви нашенски проблеми на демокрацията като липса на правова държава, ниски нива на доброволчество, ниска гражданска култура, дискриминация и демография. Във времена на нестабилност всички се страхуваме от постоянните промени. Страхуваме се за работното си място, за бъдещето на децата си, за пенсиите, за здравето си. В такива моменти не са изключени социални вълнения, а тогава доминират крайните настроения и лидерите с радикални позиции. Те обаче никога в човешката история не са давали правилния отговор на предизвикателствата. 
 
За да не ставаме жертва на радикалните обещания и за да намерим начини да се справяме с усещането за несигурност, са нужни умения и компетенции, които да ни вземат страха от промените и да ни помогнат да култивираме у себе си и другите увереност, че можем да се справим с тях по демократичен начин, като малки общности и общество, участвайки активно.
 
Работното място е една такава общност. В нея се учим не само на професионализъм, но и на социални и граждански компетенции, на устойчивост, на справяне с различия. Ето защо с програмата CIVIC SCOUTS AT WORK поглеждаме на работата като на място, на което придобиваме умения, които да помогнат на нас и на работодателите да се справим с настоящите и бъдещите предизвикателства.
 
ЗА КОГО Е ПРОГРАМАТА CIVIC SCOUTS AT WORK?
 
Обучителната програма е насочена към служители на компании с размер от 50 до 1000+ служители, като правим и изключение за по-малки или по-големи компании. Обученията целят да засилят както познанията на служителите по актуални обществени и социално-икономически теми, така и техните компетенции и умения като критично мислене, устойчиво управление на ресурси, справяне с различия, дигитални компетенции, справяне с конфликти и т.н. Целта на програмата е да отговори на конкретните потребности на компаниите и техните екипи, за да осигури най-висока добавена стойност.
 
Всяка компания участник в програмата ще работи по индивидуална програма. Темите и форматите на обучителните модули ще бъдат разработени спрямо нуждите на служителите. Група от т.нар. фасилитатори ще подпомага и наблюдава цялостния процес.
 
В програмата могат да участват между 2 и 12 служители от една компания и до 6 компании. Тя е безплатна. Обучението се провежда в работно време. Компаниите освобождават участниците за часовете, предвидени за обученията. В рамките на 12 – 14 месеца участниците ще бъдат ангажирани за общо 4 работни дни, или около 30 – 35 часа
 
Участниците в нея – т.нар. скаути – ще се включат в обучението както на живо, така и онлайн. В края на програмата те могат да предложат идея за проект, който да реализират сами или заедно с другите участници. Проектът цели да насърчи скаутите да практикуват усвоеното в програмата. Ще се опитаме да осигурим максимална гъвкавост за всички служители по време на участието им в програмата. Компаниите и скаутите, преминали през обучителната програма, ще получат сертификат за участие.
 
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТОДАТЕЛИ
 
Обученията се фокусират както върху знанията на служителите по подбрани обществено-актуални теми, така и върху техните компетенции като критично мислене, справяне с различия, устойчивост, дигитална култура, доброволчество и др. Темите и компетенциите, по които работят екипите и нашите експерти, зависят изцяло от потребностите на компанията. Дефинираме ги заедно с ръководството на компанията и/или с отдел „Човешки ресурси“.
 
Развиването на такива компетенции на работното място води не само до израстване на отделните служители, но и до подобряване на работната среда. Участието в такива програми прави компанията едно по-атрактивно място за служители с чувствителност към обществени теми и ангажимент.
 
С участието си в тази програма компаниите могат да бъдат добър пример в своя сектор и регион. Участието в социално отговорни програми подобрява имиджа на работодателите и привлича социално ангажирани служители. 
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
 
Частни компании и бизнеси с размер между 50 и 1000+ служители могат да се включат в програмата.
 
Ако искате да научите повече за това как да участвате, не се колебайте да се свържете с Луиза Славкова, директор на THE CIVICS България, на: slavkova@thecivics.eu
 
Програмата CIVIC SCOUTS се осъществява с подкрепата на Немската федерална агенция за гражданско образование (German Federal Agency for Civic Education) и фондация „Робърт Бош“ (Robert Bosch Stiftung).
Go Back
The "Sofia Platform" website uses cookies, including cookies from third parties. By using the website you agree to the use of cookies. I accept