+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org
22.04.2020

Започна конкурсът за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани“ – Idea Challenge 2020

Idea Challenge 2020 е конкурс за финансиране на проекти, част от по-голямата програма „Европа като общност на граждани“(Civic Europe), реализирана от фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на фондация „Mercator“.
 

Кандидатствай за конкурсa за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани“ – Idea Challenge 2020

Стартира тазгодишния конкурс за финансиране на проекти – Idea Challenge 2020, по програма „Европа като общност на граждани“. В рамките на конкурса ще бъдат избрани до 15 граждански инициативи на местно ниво от България и 11 други страни в Европа, които ще получат 1) финансиране в размер до 50,000 € и 2) менторска подкрепа за изпълнение на одобрените инициативи.
 

Критерии за допустимост

За финансиране могат да бъдат одобрени:
 1. само организации с нестопанска цел. Програмата е насочена към организации, които вече са активни в своите общности. Целта на програмата е да им помогне да разширят дейността си и/или да развият структурата си. Въпреки това, млади организации със солидна идея, адресираща проблеми в тяхната общност, също могат да кандидатстват. Стопанските организации и публичните институции, макар и да не могат да кандидатстват директно по програмата, могат да участват като партньори, консултанти или подизпълнители.
 2. единствено местни граждански проекти, реализирани извън големите градски центрове, в региони с ниски нива на гражданска активност и малко възможности за организиране и провеждане на инициативи. Проектите, които могат да получат финансиране по програма „Европа като общност на граждани“, трябва да са насочени към решаването на проблеми от значение за местните общности. В същото време тези инициативи трябва и да отговорят на демократичните ценности и да развиват принципи като толерантност, плурализъм, равенство, недискриминация и др.
 3. само организации от: България, Гърция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия.
Не могат да кандидатстват проекти свързани с/предвиждащи:
 • Организирането на събития и реализация на дигитални, художествени и други крайни продукти (например филми, учебни материали, приложения, произведения на изкуството), които не са насочени към проблеми на местно ниво и не включват общността в творческия процес.
 • Изследвания.
 • Строителни дейности.
 • Търговски ориентирани идеи/продукти, които са предназначени за последваща търговска употреба.
 • Физически лица от свое собствено име. Физическите лица могат да кандидатстват само ако използват т.нар. приемна организация. За повече информация относно приемните организации – вижте секцията „Често задавани въпроси“.

Как да кандидатствате и какъв е процесът?

Процесът по кандидатстване и подбор на проекти, които да бъдат финансирани, преминава/ще премине през следните стъпки:
 1. Кандидатите подават проектните си идеи на английски език на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани“ (civic-europe.eu). Подадените идеи могат да бъдат редактирани през целия период за кандидатстване (до 27 май 2020 включително). Всички подадени проектни идеи ще бъдат публично достъпни (видими) на сайта.
 2. Екипът на MitOst e.V., в сътрудничество с външни експерти, съставя списък на финалисти от около 30 проекта.
 3. Избраните финалистите биват помолени да предоставят финансов план (бюджет) в допълнение към вече подадената проектна идея.
 4. Те, финалистите, е възможно и да бъдат поканени на кратко интервю.
 5. На база на събраната информация от всички предходни стъпки, мултидисциплинарно жури избира 10-15 проекта, които да бъдат финансирани в размер до 50,000 € всеки.

Награда на общността

Успоредно с процеса на подбор на 10-15 проекта, които да бъдат финансирани, всеки кандидат, подал проектно предложение, ще има възможност да гласува за т.нар. Награда на общността (Community Award). В резултат от гласуването една от подадените проектни идеи ще получи 5,000 € и директно ще бъде включена в списъка на финалистите (виж стъпка 2 по-горе).

Крайният срок за кандидатстване е 27 май 2020 включително! Други важни дати, които трябва да имате предвид:

 • Кандидатстване/представяне на идеи за проект: 15 април – 27 май 2020.
 • Гласуване за Награда на общността: 8 юни – 29 юни 2020.
 • Обявяване на финалистите: 3 август 2020.
 • Интервюта с финалистите: 20 август – 8 септември 2020.
 • Среща на журито (онлайн): средата/края на септември 2020.
 • Обявяване на проектите, които ще получат финансиране: октомври 2020.
 • Реализиране на проектните идеи: ноември 2020 – декември 2021.
 • Закриване на проектите (финансови и съдържателни отчети): 15 януари 2022.

Ролята на фондация „Софийска платформа“ и как конкурсът за финансиране на проекти се вписва в по-голямата картина на програмата Civic Europe

Голямата картина
„Европа като общност на граждани“ (Civic Europe) е програма, подкрепяща местни граждански инициативи в Централна, Източна и Южна Европа, реализирана от фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на фондация „Mercator“. Програмата има две основни направления:
 1. Програма за повишаване на капацитети на местни граждански активисти в България, Полша, Румъния и Унгария (Civic Europe Capacity Building).
 2. Kонкурс за финансиране на местни граждански инициативи (Civic Europe Idea Challenge).
Повече информация за цялата програма „Европа като общност на граждани“ можете да намерите тук.  
Ролята на фондация „Софийска платформа“
Що се касае до първото направление, фондация „Софийска платформа“ ръководи програмата за развитие на капацитети на местни граждански активисти в една от четирите страни – България.
 
Повече информация за развитието на това направление на програмата в България можете да намерите на интернет страницата на фондация „Софийска платформа“ и в страницата ни във „Фейсбук“.
 
Що се касае до второто направление – конкурсът за финансиране на проекти, фондация „Софийска платформа“ е местната контактна точка или т.нар. Scouting Partner за България. Това значи, че ние сме отговорни за следното:  
 1. Разпространение в странатана информация за конкурса за финансиране на местни граждански инициативи по програма „Европа като общност на граждани“;
 2. Подпомагане на кандидатстващите организации чрез:
  1. Тълкуване на правилата и процеса на кандидатстване.
  2. Съветване по отношение на конкретни въпроси относно тяхната проектна идея.
За всичко това – следете страницата ни във фейсбук за новини и ни пишете на civic@sofiaplatform.org при нужда.
 

Често задавани въпроси и отговори – Кой може да кандидатства?

Да, нови организации могат да кандидатстват. Не е нужно учредяването на юридическото лице да е приключило към момента на кандидатстване. При всички положения, вашата организация трябва да е регистрирана най-късно до 30 септември 2020. В случаите, в които това е невъзможно, можете да потърсите приемна организация. Повече информация за приемни организации, вижте малко по-долу.

За съжаление, не можем да сключваме договори за финансиране с физически лица или неформални граждански групи. Финансирането ще се отпуска въз основа на подписан договор между MitOst e.V. и регистрирани организации с нестопанска цел. Въпреки това, за нас е важно да подкрепим най-добрите и подходящи идеи. Затова, можете да кандидатстване и без да имате регистрирана организация. В случай че вашата идея за проект бъде одобрена за финансиране, следва да регистрирате нестопанска организация или да намерите/определите приемна организация, която е съгласна да бъде договарящо лице за вашия проект, до датата на подписване на договорите с одобрените организации - 30 септември 2020.

Малки инициативи по начало могат да кандидатстват през приемна договаряща организация. Моля, имайте предвид, че вашата договаряща организация трябва да е с нестопанска цел. Ако вашата идея бъде избрана като печеливш проект, ние ще подпишем договори с вашата приемна . Вие, от своя страна, ще трябва да сключите договор с приемната организацият. Така ще бъдем уверени, че в крайна сметка вие ще получите финансирането. Всичко друго – вашето сътрудничество/партньорство с приемащата организация при формулирането и/или осъществяването на проекта – е въпрос, който решавате вие и вашата приемна договаряща организация по ваше усмотрение.

Организации и проектни формати със стопанска цел не могат да бъдат финансирани. Стопанските организации обаче могат да участват като партньори по проект, стига предложеният проект и кандидатстваща организация да са с нестопанска цел. Насърчаваме ви да се възползвате от междусекторно сътрудничество, ако това би могло да допринесе за вашите инициативи.

В подобен случай би следвало да кандидатства организацията с нестопанска цел. Можете да посочите търговското дружество като ваш партньор и да осъществите проекта заедно. Молим ви обаче да имате предвид, че проектната ви идея трябва да бъде със строго нестопанска цел!

Публични институции не могат да бъдат финансирани пряко. Но, подобно на търговските дружества, обществените институции могат да участват като партньори по проект. В подобен случай трябва да кандидатства организацията с нестопанска цел, а обществената институция може да бъде посочена като партньор. Приветстваме междусекторното сътруничество, ако то е от полза за осъществяване на идеята ви!

Да, разбира се! Ние насърчаваме междусекторното сътрудничество, ако то може да бъде от полза за вашата идея. Смятаме, че междусекторното сътрудничество подсилва ефекта и открива нови възможности за осъществяването на проекта.

Можем да предоставяме финансиране на юридически лица с нестопанска цел. Ако вашата организация има такава юридическа форма по смисъла на националното законодателство на вашата страна - кандидатствайте!

Civic Europa Idea Challenge е строго ограничен до местни организации на гражданското общество от България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Организации на гражданското общество от други страни могат да бъдат включвани като партньори, консултанти или сътрудници, но самите те не могат да кандидатстват. Смятаме, че местните участници най-добре знаят от какво се нуждае тяхната общност и следва да имат предимство.

Да! Важното е да имате имате познание и разбиране за действителността на местно ниво – в общността, с която сте ангажирани и с която работите. Проектът, с който кандидатствате, следва да бъде осъществен на местно ниво.

Да, но само съвместно с организация на гражданското общество от страната или региона (той може да е граничен, обхващайки територия на две държави), където проектът ще бъде осъществен. Така че, в горния пример, трябва да кандидатствате съвместно с португалска организация.

Столиците и големите градове по начало не са изцяло изключени. В този случай за нас най-важен е въпросът: Защо вашата общност има сходни проблеми на онези малки общности извън големите градски центрове, които програмата приоритизира? Ако идеята ви отговаря на всички други критерии, определено имате право и сте добре дошли да кандидатствате!

Да! За нас обаче ще е важно да си сътрудничите с местни хора, които имат корени в общността, в която искате да работите. Освен това ще искаме да знаем защо вие сте добре подготвени да разберете и адресирате важните местни проблеми на този регион/общност.

Често задавани въпроси и отговори – Използване на средствата:

Средствата могат да бъдат използвани за всякакви разходи, свързани с проекта, включително персонал и материали. Материалните разходи включват разходи за път, настаняване и издръжка, договори и хонорари за услуги (за външни обучители, експерти, доставчици на услуги и т.н.), както и материали за осъществяване на проекта (оборудване и др.), представянето на резултатите, връзки и комуникация с обществеността.

Civic Europe Idea Challenge 2020 ще подкрепи до 15 проектни идеи с до €50,000 всяка. Молим ви при планирането на проекта си да кандидатствате за сумата, от която действително ще имате нужда, за да осъществите идеята си. Недейте да кандидатствате за максималната сума просто, защото може! Ще изберем печелившите проекти въз основа на качеството на идеята ви, а не въз основа на обема средствата, за който сте кандидатствали. Във всеки случай, крайната сума, отпусната на печелившите проекти, ще зависи от идеята и проекта.

Въпреки че не изискваме подаването на бюджет при първоначалното кандидатстване, такъв ще бъде изискан от вас, ако попаднете сред избранитефиналисти.

Да, възможно е да привлечете съфинансиране от друг източник и така общият бюджет на проекта ви да надхвърли €50,000. При кандидатстване изискваме допълнителна информация за другия източник на финансиране. Важното е идеите ви да съответстват на критериите за подпор на Civic Europe Idea Challenge 2020.

 

Предоставеното по програмата финансиране може да бъде изразходвано в периода ноември 2020 – когато ще бъдат подписвани договорите с одобрените за финансиране проекти/организации, до декември 2021. Изразходваните средства трябва да бъдат отчетени до 15 януари 2022.

След сключване на договор между вас и MitOst e.V. ще получите до 80%от общата стойност на одобреното финансиране като авансово плащане. Останалите 20% ще бъдат преведени след като финалните ви финансови и съдържателни доклади са проверени и одобрени, но не по-късно от март 2022.

Финансовите доклади (включително всички оригинални касови бонове) на одобрените организации трябва да бъдат предадени на MitOst до 15-ти януари 2022. За проекти с по-кратък срок на изпълнение, докладите трябва да бъдат предадени един месец след края на проекта. Ще изискваме да предадете всички касови бележки и формуляри както цифрово, така и на твърд носител.

Ако националното законодателство или данъчните закони ви попречат да ни изпратите оригиналите на касовите бонове, ще ни трябват копия, както и подписани заявления, посочващи конкретния закон или нормативен акт. Ако имате колебания, може да се свържете с данъчен консултант. В някои случаи е възможно да знаем въз основа на предишен опит и да можем да ви помогнем.

Често задавани въпроси и отговори – Онлайн платформа:

За да се регистрирате, моля, кликнете на бутона „registration” горе в дясно на платформата на Civic Europe. Въведете потребителско име (не е задължително потребителското ви име да е истинското ви име), адрес на електронна поща и парола и натиснете бутона „Register“. Ще ви изпратим автоматично генериран имейл с линк за потвърждение на предоставения електронен адрес. Моля, проверете входящата си поща и кликнете на този линк, за да завършите регистрацията си. Линкът е валиден седем дни.

Просто кликнете на полето “Login“ горе в дясно на платформата на Civic Europe и въведете своето потребителско има и парола и кликнете на бутона "Login”.

Можете да подавате и споделяте идеи чрез бутона "+ add proposal”. За да откриете бутона, кликнете на стрелката до потребителското си име. Имайте предвид, че за да кликнете на този бутон, трябва да сте влезли в профила си. Формулярът трябва да бъде попълнен наведнъж и не може да бъде запаметен временно.

Всеки, който е подал идея за Civic Europe Idea Challenge, както и сътрудниците на идеята, може да подкрепи други идеи за Награда на общността. Когато кликнете върху идеята, ще се разгърне подробно нейно описание, в което ще намерите и бутона „support“. Кликнете бутона “support“, за да подкрепите идея. Имайте предвид, че за да кликнете този бутон, трябва да сте влезли в профила си. Можете да подкрепите различни идеи или да оттеглите подкрепата си. Не можете да подкрепите собствената си идея.

Можете да коментирате идеите на други потребители като въведете коментра си в полето „comments“ под идеята. Имайте предвид, че за да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.

Ползвайте малките стрелки под коментар, за да го оцените. Ако искате да отговорите на коментар, ползвайте бутона „Answer“. Ако някой коментар не съответства на общите правила или нетикета можете да го докладвате чрез “Report“, което можете да намерите като кликнете на бутона "...”. Молим в коментарите си да спазвате нетикета.

Да, всички полета на формуляра за кандидатстване, отбелязани с "*”, трябва да бъдат попълнени наведнъж. След като кандидатурата е била подадена и публикувана онлайн, можете да редактирате текста до крайната дата за кандидатстване на 27 май 2020.

Да, от един потребителски профил могат да се подадат множество проектни идеи.

За да качите изображения, ползвайте форматите .jpg, .png или .gif с максимален размер от 3 MB и минимална широчина 400 пиксела.

Не, искаме да дадем на всички участници равен шанс и затова молим да се въздържате от пращане на допълнителни материали по поща или електронна поща. В самия формуляр за кандидатстване обаче можете да включите линкове към графики, видеа, блогове и т.н.

Да, разпечатването е възможно във всеки момент, като използвате функцията “print”/„разпечатай“ на браузъра ви.

 

Програмата е разработена в партньорство с:

Програмата е финансирана от:

Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам