+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org
21.04.2022

Войната в Украйна: полезни материали за учители по „Гражданско образование“

Предвид ситуацията в Украйна и развитието на военните действия от последните два месеца, много учители от български училища се свързаха с нас с молба за помощ при адресирането на темата, когато в клас възникват въпроси. Решихме да публикуваме този наръчник в помощ на учителите по „Гражданско образование“ с материали за предоставяне на контекст в разговори по темите за миналото на Източна Европа и България преди 1989г.
 

Поредица онлайн разговори „Как говорим за войната в Украйна в училище?“

За да дадем повече контекст и отговори и на нововъзникващи въпроси, инициирахме онлайн разговори с експерти, които да предложат модели и стратегии за разговор с учениците в клас.
 • Гледайте записи от срещите ни с тях в канала ни в YouTube тук.
 

Платформата „гражданско.бг“

Тази платформа е източник на работни материали за преподаване на предмета „Гражданско образование“. В няколко кратки стъпки потребителите имат възможност да генерират изпълнен с дейности план за преподаване на десетки теми от учебната програма.
 • Създадохме нов план за урок „Войната в Украйна“, достъпен на платформата. За да достъпите плана за урока трябва: 1) да влезете в профила си в гражданско.бг; 2) натиснете „Проведи урок“; 3) изберете опция „Преподавай актуални обществени теми“.
 

Помагало за учители „Инструменти за преподаване на история на близкото минало. Уроци от миналото“

Това издание предлага на учителите набор от интерактивни методи и инструменти, с които и те, и учениците им са провокирани да разсъждават и да анализират, вместо да приемат за даденост субективните си мнения. Интерактивните методи и практики дават в ръцете на учителите инструменти, с които да ангажират своите ученици в диалог за близката ни история.
 • Виж глава „Видео“ (42-44 стр.) – Чрез филмите се разказват лични истории и се представят историческите събития от близкото минало от гледна точка на индивида. Специално организирани в училище филмови прожекции и дискусии с авторите могат да допринесат за адекватното поднасяне и разбиране на историческия материал. Учениците имат възможността да сравнят разкази за близката ни история както от официалните източници, така и от личните спомени и истории.
 • Виж глава „Устна история“ (48-54 стр.) – Този метод дава възможност на учениците да съпреживеят „голямата“ история и така да разбират по-добре истинските истории и събития от близкото ни минало.
 • Виж глава „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)“ (56-61 стр.) – Този метод е пожелателен и макар да страни от темата, той помага на учениците да усвояват умението да възприемат по-лесно информацията и да бъдат заинтригувани да учат. Това драстично може да повиши резултатите и ефективността на останалите методи.
 • Виж глава „Мозъчна атака“ (68-73 стр.) – Тя позволява да се направи проверка дали учениците са запознати с дадена тема, дали знанията им се базират на популярни тези, на лични истории или на прочетена информация. Brainstorming методът („Мозъчна атака“) също така помага на учителите да фокусират учениците върху темата, активирайки всички познания и асоциации. Методът може да се използва както за по-абстрактни теми, така и за по-специфични, но трябва да се има предвид нивото на запознатост на учениците.
 • Виж глава „Дискусия/дебат“ (74-75 стр.) – Чрез този метод учениците развиват способностите си да оценяват фактите, да разпознават манипулативните и пропагандни тези, да мислят самостоятелно, да развиват собствени тези и да изразяват структурирано мислите и тезите си.
 

„Какво се случи преди’89-та? Исторически сборник за комунизма в България. Уроци от миналото за ученици и учители“

 • Виж глава „Студената война: братските държави и Големият брат“ (51-65 стр.) – В тази глава е изложена подробна и ясна картина, за това какво представлява Студената война и в каква ситуация са поставени страните от Източния блок. Допълнена е с информация за това как се разпадат режимите в тези страни.
  • Също така може да гледате и видео урока, което изготвихме по темата в партньорство с образователния сайт Уча.се тук.
 • Виж глава „Тоталитарните режими и разбирането за комунистическото минало“ (130-145 стр.) – Тя представя по изключително достъпен начин основните характеристики на различните видове режими на управление, за да добие ученикът изяснена представа за приликите и разликите между тях и да може да създава преценка до кой режим се доближава най-много дадена власт.
  • Вижте и изготвения видео урок по темата, който подготвихме заедно с Уча.се тук.
 

„Помагало за гражданско образование за 11.клас“

 • Виж Тема 1.1. „Свобода, граждани и власт“ (47-66 стр.) – Работата по тази тема ще допринесе за това учениците да разбират по-добре механизмите на властта в различните социални единици, както и да са по-запознати с начините за активно гражданство. Освен това, в този раздел ученикът ще се запознае с доста актуални в момента понятия като „суверенитет“, „свобода“, „легитимност“ и много други.
 • Виж Тема 1.2. „Политика, демокрация и върховенство на закона“ (67-85 стр.) – След работа по темата с учителя, ученикът придобива ясна представа за понятието демокрация и неговите проявления – представителна и демокрация на участието. Разбира разликите и взаимодействията между политическо управление, политическо поведение и политическа култура. Осъзнава негативното влияние на нелегитимната намеса във властта, корупция и манипулация.
 • Виж Тема 1.3. „Гражданско общество и гражданско участие“ (86-114 стр.) – Чрез тази тема учениците ще добият познания за различните форми на гражданско участие в България и Европейския съюз. Те ще развият способността да осъзнават възможностите на критическата публичност за противодействие на медийни манипулации и политически популизъм, да разбират коригиращо въздействие на политическата власт.
 • Виж Тема 3.3. „Конструктивно общуване и взаимодействие“ (стр. 244-276) – Тази тема от помагалото е изключително полезна, тъй като чрез нея учениците ще могат да свикнат да анализират критично информацията за конфликтни ситуации (като настоящата), на която попадат в разнообразни източници (медии, социални мрежи, приятелски кръг и др.) и да формират преценка, за това дали събитията са представени чрез конструктивно общуване или чрез стратегии на противопоставяне и манипулативни методи. Основните понятия, за които става въпрос в тази тема като „конфликт“, „солидарност“, „диалог“, „доверие“, „конструктивно общуване“, ще подпомогнат учениците да имат по-ясна представа за настоящата ситуация в Украйна и как да адресират темата при разговорите помежду си.
 

„Пътеводителя за проверка на факти в дигитална среда“, Асоциация на европейските журналисти-България

Освен гореизброените помагала, Ви препоръчваме да се запознаете и с „Пътеводителя за проверка на факти в дигитална среда“, изготвен от Асоциацията на европейските журналисти-България. Този пътеводител е доста полезен не само при адресиране на настоящата криза в Украйна, но и като цяло, тъй като предоставя различни инструменти, с които бихме могли да проверим фактите в различните информационни източници и по този начин да ни е по-лесно да отсеем истината от неистината.
 

Полезни ресурси за деца (и възрастни) във връзка с войната в Украйна, Заедно в час

Колегите от „Заедно в час“ на сайта си са събрали още полезни ресурси, статии и идеи, които могат да са полезни на учители, НПО организации и родители (български и украински). Вижте тук.
 
 
 
Вярваме, че всички тези материали ще подпомогнат разговорите в училищна среда във връзка със случващото се в Украйна да протичат по един по-лесен за ученици и учители начин, базиран на конструктивното общуване и мислене. Считаме, че, особено в настоящата обстановка, е изключително важно да разполагаме с всички необходими инструменти, чрез които да си изградим една обективна, подчинена на факти, картина за случващото се по света и у нас.
Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам