+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org

Укрепване на гражданската сплотеност в Европейския съюз (2023-2024)

През последните близо две десетилетия Европейският съюз (ЕС) е изправен пред поредица от предизвикателства и поликризи, които водят до намаляване на демократичното участие в Европа, характеризирано с появата на „граждански пустини" (civic deserts) и „капани пред регионалното развитие" (regional development traps) - райони с ограничени възможности за гражданско участие и дълбоко чувство за отстъпване. Тези явления не само подкопават основите на демокрацията и обществата ни, но и спомагат за подкрепата за популистки и евроскептични движения, разкривайки дълбоко засегнати проблеми в текущия политически, социално-икономически и граждански пейзаж.

В отговор на тези предизвикателства, в партньорство с европейския мозъчен тръст European Policy Centre, изследвахме идеята за „гражданска сплотеност" (civic cohesion) като подход за обновяване и подсилване на гражданската активност в Европа. В рамките на този изследователски проект доразвихме концепцията за „гражданска сплотеност“ и възможни начини за укрепването ѝ. Финалната публикация предлага поставянето на гражданската сплотеност като основен европейски принцип, вграден в механизмите за правовата държава и условност на ЕС и укрепване през политиките и програмите на ЕС, особено чрез своята Кохезионна политика.

Дейности
  1. Кабинетно проучване на публикации и изследвания по темите гражданско и демократично участие, гражданска и социална сплотеност, предизвикателства пред ЕС, политики и инициативи на ЕС
  2. Провеждане на полуструктурирани интервюта с представители на институциите на Европейския съюз, които имат отношение по темата; изследователи, политолози и социолози, представители на национални институции и власти
  3. Представяне и валидиране на резултати и препоръки по време на Фестивала NECE в Мадрид, Испания, през декември 2023 г.
  4. Изготвяне и разпространение на доклад с резултати и препоръки до широк кръг заинтересовани страни

Материали
Доклад с резултати и препоръки за укрепване на гражданската сплотеност в Европейския съюз (на английски език)

Финансираща организация
Фонд „Civitates“ 
Civitates – A Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in  Europe

Проектът е осъществен в партньорство с базирания в Брюксел мозъчен тръст European Policy Centre.  
European Policy Centre - Wikipedia
 
Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам