+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org

ИНДЕКС ЗА ГРАЖДАНСКО ЗДРАВЕ

Резултатите от пилотното приложение на Индекса през 2021 г. са вече достъпни! Вижте тук.
 
 

Основна информация

Индексът за гражданско здраве (Индекс) е социологическо проучване, разработено от фондация „Софийска платформа“ в рамките на програма „Европа като общност на граждани“, финансирана от немската организация Stiftung Mercator. Приложението на Индекса е дело на „Глобал Метрикс“ – агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи. Индексът ще бъде публикуван в началото на 2022 г.
 
За целите на Индекса терминът „гражданско здраве“ е дефиниран като моментната съвкупност на различните компоненти на гражданското участието и условията за неговото реализиране. Самото гражданско участие екипът, изготвил Индекса, приема за един от двата основополагащи принципа на демокрациите наред с представителството.

Защо е необходим Индекс за гражданско здраве?

Във времена на продължаваща пандемия, но и далеч преди тя да настъпи, поне две тенденции, които наблюдаваме, придават на гражданското здраве (участие) особена нова актуалност. Това са растящото разочарование на гражданите от начина, по който либералните демокрации се справят с проблемите на нашето съвремие, и растящата им подкрепа към лидери с „твърда ръка“.
 
И двете поставят демокрацията в състояние на ерозия. И двете правят нуждата от стимулиране на участието особено съществена. За да бъде възможно това, процесът и условията на реализация на гражданско участие трябва да бъдат изследвани. Ето защо под шапката на термина „гражданско здраве“ настоящият Индекс се опитва да създаде механизъм за измерване на участието в България, но и не само.

С какво е различен настоящият Индекс?

През последни години както в България, така и в сравнителен контекст, са проведени множество проучвания чрез прилагане на различни подходи, свързани с процеса на гражданско участие. Всяко от тях допринася за разбирането на текущите процеси, за това какви са актуалните проблеми и дава възможност да се изведат препоръки за работа по съответните проблемни полета.
 
В основата на създаване на настоящия Индекс е разбирането, че е необходимо обаче да се потърси холистичен (по-многолик) поглед към гражданското участие. Това ще даде, от една страна, цялостна картина на моментното състояние на участието и ще послужи като механизъм за ранно предупреждение за потенциална ерозия на демократичния процес. От друга страна, систематичният подход ще помогне да разберем какво е влиянието на отделните процеси, имащи отношение към гражданското участие. На трето място, това по-добро разбиране ще спомогне за прецизното дефиниране на ефективни граждански инициативи и политики за подпомагане на гражданското участие.
 
Следва информация за компонентите, целевите групи и методологията на Индекса, от които читателят на настоящото резюме би могъл да придобие представа за разбирането на екипа, създаващ и прилагащ Индекса, за холистичен поглед към гражданското участие.

Компоненти

Показателите, които са в основата на Индекса за гражданско здраве, са групирани в 5 (пет) основни модула със съответните под-компоненти:
 • Гражданственост:
  • Гражданска грамотност;
  • Гражданска активност;
  • Политическа активност;
  • Общностен живот.
 • Институции:
  • Правна същност и обхват на гражданското участие;
  • Институционален подход към гражданското участие;
  • Достъп до информация;
  • Е-участие;
  • Оценка за институциите.
 • Гражданска инфраструктура:
  • Граждански сектор;
  • Граждански пространства.
 • Специфични групи:
  • Гражданско участие на уязвими групи;
  • Детско участие.
 • Оценка на въздействието:
  • Въздействие от гражданското участие.
 • Допълнителен модул: Ковид -19.

Целеви групи

Целта на Индекса е да вземе предвид взаимодействието между 5 (пет) основни типа социални участници:
 • Широка общественост;
 • Представители на институции;
 • Деца;
 • Представители на уязвими групи;
 • НПО, групи за натиск, неформални групи граждани.

Методология

При изготвянето на Индекса ще бъдат използвани следните методи и инструменти за събиране и анализ на информация:
 • Правен анализ и анализ на институционалната рамка;
 • Анализ на съдебна практика;
 • Кабинетно проучване – анализ на документи;
 • Анализ на статистически данни и друга статистическа информация;
 • Провеждане на социологически проучвания чрез прилагане на качествени методи;
 • Провеждане на представителни количествени проучвания.
Индексът може да бъде изчисляван както като обща стойност, така и като стойности за всеки един от подкомпонентите. Отделните подкомпоненти притежават тежест, която ще е определена на база степента на влияние на всеки един от критериите върху цялостната оценка за гражданското участие.

Обхват и времева рамка

Чрез Индекса ще се извършва измерване по различни показатели както на национално ниво, така и на ниво местна власт на различни аспекти на гражданското здраве. Този Индекс може да се използва по различни начини и с различни цели. Могат да се приложат отделни негови компоненти за измерване. Например – само към гражданското участието на даден профил представители на уязвима група по отношение на процесите на вземане на решения на определена институция или по определена политика. Също така структурата на Индекса позволява той да бъде прилаган и с различен териториален обхват.
 
Пилотното приложение на Индекса през 2021 г. ще бъде на две нива: национално и общинско. Общинското приложение ще бъде извършено в община Враца поради специфичността ѝ – намира се в най-бедния регион на страната, но едновременно с това в последните години местните власти демонстрират активност, която е вероятно да се отразява на състоянието на гражданското участие.
 
 
 
Индексът за гражданско здраве е социологическо проучване на фондация „Софийска платформа“, вдъхновено от инициативата Civic Health Index на американската организация National Conference on Citizenship. Индексът е финансиран по програма „Европа като общност на граждани“, изпълнявана от фондация „Софийска платформа“ в партньорство с MitOst e.V. и с подкрепата на Stiftung Mercator. Приложението на Индекса за 2021 г. е дело на социологическа агенция „Глобал Метрикс“.
Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам