+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА (2021-2022)


 
 
THE CIVICS Innovation Hub е паневропейска неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2021 г. Нейната мисия е да засили демократичните компетенции, самоефикасността, и устойчивостта на гражданите из Европа „отдолу нагоре“.  THE CIVICS подкрепя граждани и граждански обучители в справянето с големите предизвикателства на нашето време като застрашаването на демокрацията, причини и последици от климатичните промени и социални разделения.

Цели
С голямата си програма „Картографиране на гражданското образование в Европа“, THE CIVICS идентифицира заинтересованите страни в гражданското образование в Европа, заедно с местни партньори във всяка страна, които подпомогнаха провеждането на проучването. Фондация „Софийска платформа“ е местният партньор за проекта в България. Обхванати са 21 държави в Европа.

Дейности
  1. Идентифициране на заинтересовани страни в гражданското образование, както в неформалното, така и в информалното;
  2. Описване върху кои теми и групи от обществото се фокусират заинтересованите страни; проучване дали и как си сътрудничат;
  3. Анализиране на потребностите на заинтересованите страни, за да могат да съзададат иновативни и силни решения на предизвикателствата, пред които са изправени гражданите на Европа.
Материали
  1. Интерактивна карта, изобразяваща заинтересованите страни в различните държави и техните взаимоотношения
  2. Доклад от изследването
 
Проектът се осъществява с подкрепата на Немската федерална агенция за гражданско образование (bpb).Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам