+359 878 877 739
office@sofiaplatform.org

PROTEUS - ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ОСНОВНИ ПРАВА ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ (2022-2025)

Силното и динамично гражданско общество е важна предпоставка за съществуването и устойчивостта на демокрацията в едно общество. Засилващите се атаки срещу гражданското общество и нарастващите тенденции на социална поляризация, свиване на демократичното пространство и автократични тенденции в няколко европейски страни подронват функционирането и активността на гражданския сектор в тях.

Необходими са усилия за развиване на по-големи умения и познания сред гражданските организации за защита и отстояване на основните права и принципи на Европейския съюз. Именно предоставянето на такава подкрепа за организационно развитие на гражданските организации е и целта на проекта PROTEUS - Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe.

Проектът е ръководен от Transatlantic Foundation, изпълняван е в партньорство с фондация „Софийска платформа“ и още 7 европейски организации и е финансиран от Европейския съюз.   

Фокусът на проекта е насочен към по-малките и все още развиващи се организации, работещи в сферата на гражданското образование, които търсят възможности за развиване на организационния капацитет и способности на екипа си.

Цели
Проектът цели да:
  • подкрепи демократичното участие, публичния дебат и включване.
  • подсили устойчивостта на гражданските организации в контекста на свиващите се граждански пространства.
  • подкрепи и отстоява европейските ценности и основни права, особено в периферните райони и по-малки населени места.
  • да подкрепи гражданската активност в периферните райони и по-малки населени места.
 
Дейности
1. Развитие на капацитет (обучения)
До 25 представители на граждански организации ще могат да участват в серия обучения за развиване на техните умения и познания по теми като -  набиране на средства, управление на проекти, застъпничество и др. След обучението, участниците ще бъдат поканени да кандидатстват за финансиране (до 2500 евро), с което да осъществят своя идея или проект, прилагайки наученото от обучението. На получилите финансиране ще бъде оказана и менторска подкрепа.

В България тази част от програмата беше осъществена от фондация „Софийска платформа“.

В рамките на този компонент, представители на 17 граждански организации взеха участие в три присъствени, тридневни обучения през м. ноември 2023 и м. февруари 2024 г.

2. Проектно финансиране
Фондация „Софийска платформа“ изпълнява втори компонент – проектно финансиране, предоставящ безвъзмездно финансиране на граждански организации за проекти, свързани със защитата на правата и ценностите на Европейския съюз. В рамките на първата покана за кандидатстване, насочена единствено към участниците в програмата за развитие на капацитета на гражданските организации, описана в т.1, бяха подкрепени 11 проекта. Информация за одобрените проекти можете да намерите тук: https://www.sofiaplatform.org/bg/news/projects_proteus

До 22.07.2024 г. гражданските организации могат да кандидатстват за финансиране на проекти предложения, свързани със защитата на правата и ценностите на Европейския съюз. Подробна информация, насоки и документи за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.sofiaplatform.org/bg/news/call_proteus_2024

***
 
Паралелно и независимо от дейностите по развитие на капацитет, описани в т. 1, Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe(ECE) на The German Marshall Fund of the United States, администрира покани покани за кандидатстване за финансиране на проектни предложения (в размер до 40 000 евро). Информация за настоящите конкурси може да намерите както следва:
 
  • Укрепване на способностите на мониторинговите организации за водене на стратегически съдебни дела: https://t.ly/zr2W1
 
Резултатите и одобрените проекти са обявени в секция „Резултати“ тук: https://www.gmfus.org/proteus-0

Следете официалната страница и социални медии на Transatlantic Foundation за следващи тематични покани за финансиране, които ще бъдат публикувани през 2024 г.

Финансираща организация
Проектът PROTEUS е съфинансиран по програмата CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и проектните партньори. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам