+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org

PROTEUS - ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ОСНОВНИ ПРАВА ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ (2022-2024)

Силното и динамично гражданско общество е важна предпоставка за съществуването и устойчивостта на демокрацията в едно общество. Засилващите се атаки срещу гражданското общество и нарастващите тенденции на социална поляризация, свиване на демократичното пространство и автократични тенденции в няколко европейски страни подронват функционирането и активността на гражданския сектор в тях.

Необходими са усилия за развиване на по-големи умения и познания сред гражданските организации за защита и отстояване на основните права и принципи на Европейския съюз. Именно предоставянето на такава подкрепа за организационно развитие на гражданските организации е и целта на проекта PROTEUS - Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe.

Проектът е ръководен от Transatlantic Foundation на German Marshall Fund, изпълняван е в партньорство с фондация „Софийска платформа“ и още 7 европейски организации и е финансиран от Европейския съюз.   

Фокусът на проекта е насочен към по-малките и все още развиващи се организации, работещи в сферата на гражданското образование, които търсят възможности за развиване на организационния капацитет и способности на екипа си.

Цели
Проектът цели да:
  • подкрепи демократичното участие, публичния дебат и включване.
  • подсили устойчивостта на гражданските организации в контекста на свиващите се граждански пространства.
  • подкрепи и отстоява европейските ценности и основни права, особено в периферните райони и по-малки населени места.
  • да подкрепи гражданската активност в периферните райони и по-малки населени места.
 
Дейности
1. Развитие на капацитет (обучения)
До 25 представители на граждански организации ще могат да участват в серия обучения за развиване на техните умения и познания по теми като -  набиране на средства, управление на проекти, застъпничество и др. След обучението, участниците ще бъдат поканени да кандидатстват за финансиране (до 2500 евро), с което да осъществят своя идея или проект, прилагайки наученото от обучението. На получилите финансиране ще бъде оказана и менторска подкрепа.

В България тази част от програмата ще бъде осъществена от фондация „Софийска платформа“.

Повече за кандидатстването по програмата за развиване на капацитета на граждански организации можете да научите тук: https://www.sofiaplatform.org/bg/news/call_proteus
Крайният срок за кандидатстване се удължава до 23:59 часа на 02.10.2023.

2. Проектно финансиране
Паралелно и независимо от дейностите по развитие на капацитет, описани в т. 1, Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe(ECE) на The German Marshall Fund of the United States, отправя 3 покани за кандидатстване за финансиране на проектни предложения (в размер до 40 000 евро):
 
  • Засилване участието на жените в политическите процеси: https://rb.gy/mwpdk
  • Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси: https://rb.gy/kp9pi
  • Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти: https://rb.gy/muux1
Предложенията за проекти се изпращат до 01.11.2023 г. на имейл: EngagingCE@gmfus.org
Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през м. януари 2024 год.

Кандидатите по следните проекти, с краен срок за подаване на предложения 15.07.2023, вече са одобрени и обявени на сайта на PROTEUS.
  • Подкрепа за устойчивостта на организациите: https://rb.gy/6cjek
  • Укрепване на онлайн и офлайн формите на гражданско участие: https://rb.gy/ltxuz
  • Засилване на присъствието на мониторинговите организации в сферата на правата на човека и на борбата с корупцията: https://rb.gy/fn82v

Проектът PROTEUS е съфинансиран по програмата CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и проектните партньори. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам