+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org
27.07.2023

Търсим точно теб: започва набирането на кандидати за обучения по проект PROTEUS

PROTEUS е проект по програма CERV на Европейския съюз, който цели подсили устойчивостта на гражданските организации и да подкрепи демократичното участие чрез обучения и финансова помощ.

Ако сте нова, наскоро стартирала гражданска организация или сте малка организация, която се стреми да развива своя капацитет и потенциал; ако работите по теми и въпроси, свързани с гражданското участие; ако вярвате в отстояването на европейските ценност и основни права и че това е работа на организации като Вашата; ако с дейността си се стремите да допринесете към засилването на гражданското общество в България, то програмата за развитие на капацитет в рамките на PROTEUS е точно за Вас.

За кого е програмата за развитие на капацитет в рамките на PROTEUS?

Търсим до 25 представителя на граждански организации  от цялата страна, които:
 
 • желаят да продължат своето организационно развитие и надградят капацитета си;
 • работят в малки населени места и/или населени места, отдалечени от градските центрове; населени места в райони с изоставащо социално и икономическо развитие (допустими са организации със седалище в голям град, но чиято дейност активно обхваща по-малките и отдалечени населени места);
 • работят по обществени, политически, социални или културни теми, засягащи гражданското участие;
 • познават проблемите на общността, с която активно работят;
 • вярват в значимостта и силата на гражданско образование и гражданско участие, както и ценностите и основните права на Европейския съюз;
 • искат да развият компетенции и умения, които ще им помогнат да реализират граждански каузи, с които да допринесат към подобряване на гражданската среда и участие в своята общност;
 • или пък искат да развият компетенции и умения, които ще са от полза за развитие на гражданската организация, която представляват;
 • имат готовност и мотивация да отделят три уикенда в рамките няколко месеца, за да завършат нашето обучение.
Програмата е отворена за представители на граждански организации (физически лица, които не работят за такава организация, не могат да кандидатстват). Приемат се кандидатури от един представител на организация.

Какво предлага програмата?

Програмата за развитие на капацитета на граждански организации в рамките на проекта PROTEUS предлага:
 
 • поредица от обучения*, разработени така, че да развият уменията и компетенциите Ви с цел надграждане на капацитета на организацията. Това включва теми като фондонабиране и проектна работа, финансов мениджмънт, комуникационни умения и застъпничество, градене на мрежа от съмишленици, работа с доброволци, дигитални комуникации и работа с медии, права и демокрация и др. Програмата е разделена на 3 обучения, които включват две в рамките на 2 уикенда (петък до неделя) през ноември** 2023 г. (10.11-12.11 и 24.11-26.11). Третото събитие ще бъде през пролетта на 2024 г. 
 • менторство и продължаваща подкрепа от екипа на фондация „Софийска платформа“, обучители и други експерти.
 • възможност за кандидатстване за микро-финансиране за реализирането на местен проект по тема, свързана с гражданското участие на стойност между 500 и 2500 евро. Тази възможност ще бъде отворена само за участници в обучението, като те ще преминат през процедура за кандидатстване и одобрение на техните проектни предложения. Микро-финансирането представлява възможност за прилагане на наученото по време на обучението, както възможност участниците в обучението да реализират своя инициатива. Кандидатстването за микрофинансиране ще протече по отделна процедура, която ще бъде обявена и комуникирана отделно.
 • мрежа от съмишленици от цялата страна.
*Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на обучителните сесии се поемат от фондация „Софийска платформа“.

Как да кандидатствате?

Изпратете на proteus@sofiaplatform.org:
 
 • Актуален профил на Вашата организация: в свободен формат, представяне на организацията нейната мисия и цели, завършени и актуални проекти и екип;
 • CV на кандидатстващия представител на организацията и мотивационно писмо;
 • Потвърждение в свободен формат, че можете да присъствате на всички обучения (вж. информация за датите по-долу).
Крайният срок за кандидатстване се удължава до 23:59 часа на 02.10.2023.
Фондация „Софийска платформа“ проведе виртуална информационна среща на 14 септември 2023 г. от 11:00ч, на която представи програмата. Можете да гледате запис от срещата по-долу.

Датите на провеждане на обученията* са:
 
 • Обучение I: 10-12 ноември** 2023 г.
 • Обучение II: 24-26 ноември** 2023 г.
 • Обучение III: пролетта на 2024 г., датата ще бъде допълнително уточнена.
*Обученията са присъствени.  

*Моля, обърнете внимание, че обученията започват в петък, обикновено около 14:00 ч., и приключват в неделя около същия час. Това означава, че участниците трябва да са сигурни, че ще могат да отделят (като вземат отпуск или друго) два петъка в рамките на около 2 месеца.

*Моля, имайте предвид също така, че се допускат до 2 астрономически часа отсъствие на обучение. Участниците, които нарушат това правило, ще бъдат изключвани от програмата.

____________________
** Направена е корекция на текста след първоначалното му публикуване - поради обявените за 29 октомври местни избори са променени първоначално обявените датите на обученията, които съвпадаха с изборите. Посочените по-горе дати са актуални (10-12 ноември и 24-26 ноември 2023 г.).

Какви са критериите за избор на участници и какъв е процесът, който ще следваме?

След края на упоменатия срок за кандидатстване (02 октомври 2023 г.) екипът на фондация „Софийска платформа“, в срок най-късно до 4 октомври 2023 г., ще одобри за участие в програмата тези кандидати, които:
 
 • Изпратят пълен набор от изискуеми за кандидатстване документи, посочени по-горе;
 • Отговарят най-пълно на изискванията към кандидатите, посочени по-горе (секция „За кого е програмата за развитие на капацитета в рамките на PROTEUS“).
Предимство ще бъде дадено на кандидати, които:

 
 • Представляват нови или наскоро създадени организации, които са все още в начална фаза на своето развитие и разрастване на екипа.
 • Работят със следните целеви групи:  жени, младежи или членове на други неравнопоставени групи*.
 • Предлагат иновативни форми на гражданско участие.

Повече информация можете да видите в записа от проведената информационна среща на 14.09.2023 г.


*Неравнопоставена е група, чийто членове са жертва на дискриминация въз основа на един от шестте защитени признака според правото на ЕС - възраст, увреждане, пол, раса/етнос, сексуална ориентация и религия/вяра.
______________
Проектът PROTEUS е съфинансиран по програмата CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и проектните партньори. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.


 
Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам