+359 878 87 77 39
office@sofiaplatform.org

ЕВРОПА КАТО ОБЩНОСТ НА ГРАЖДАНИ (CIVIC EUROPE)

Контекст

През 1989 г., след падането на Берлинската стена, доминираше визията за „Свободна и обединена Европа”. Тридесет години по-късно, чувството за ерозия на демократичните ценности в Европа е силно осезаемо. От Брекзит до възхода на националистическите и популистки партии и лидери – всичко загатва разочарованието на гражданите от демокрацията. Причините за него са донякъде вкоренени в реалността – слабото икономическо развитие, конфликтите по въпросите на имиграцията и загубата на вяра във възможностите на традиционната политика да решава проблемите на хората. Част от разочарованието обаче се дължи и на грешната представа за ролята на всеки гражданин за решаване на обществени проблеми. Ние вярваме, че по-доброто разбиране за гражданството и гражданското участие и тяхното популяризиране са важни стъпки, които могат да възвърнат вярата в демокрацията.

Идеята

„Европа като общност на граждани“ е двукомпонентна програма, която цели да подкрепи идеи, личности и организации, базирани или работещи в общности извън големите градове. Програмата си поставя за цел да развива капацитета и уменията на тези личности/организации, за да им помогне да се утвърдят като активни участници в обществения живот.

Кои са двете направления на програмата?

В България планираме да идентифицираме между 20 и 40 активни граждани с интерес в гражданското образование, базирани или работещи в малки населени места, които да преминат през програма за развитие на капацитети. След приключване на тази програма за развитие, с наша помощ, всеки от тези активни граждани ще получи подкрепа (включително финансова) за реализиране на свой местен проект, който борави със средствата на гражданското образование. В помощ на участниците, но и на всички граждани, занимаващи се с гражданско образование, ще създадем и онлайн платформа с ресурси по гражданско образование на български език. На последно място, ще разработим пилотен индекс за гражданско здраве в България.

В Полша, Румъния и Унгария планираме също да развиваме капацитетите на местни организации, които работят със средствата на гражданското образование.

Планираме да работим с три партньорски организации във всяка от държавите. Заедно с тях ще изработим програми за развитие на капацитета на около пет местни организации във всяка една от тези държави. Тези общо 15 организации във всички 3 държави трябва да носят демократични ценности и да работят със средствата на гражданското образование. На свой ред, петте организации във всяка една страна ще получат финансова подкрепа, за да развият проект, който цели да повиши гражданската кохезия на местно ниво.

Защо се фокусираме на местно ниво?

Логиката на проекта стъпва на опита на партньорите в програмата – фондация „Софийска платформа” и MitOst e.V., както и на изследване на фондация „Софийска платформа” от 2018 г., което картографира местни инициативи за гражданско образование в България, Чехия и Австрия.

Резултатите от изследването показват, че:

- и в трите държави, обхванати от него, повечето региони извън столиците и големите градски центрове се характеризират с ниска гражданска кохезия. С други думи – гражданските организации са малко на брой и малки по размер, с недостатъчно финансиране и ограничени организационни умения; местата, на които могат да се събират граждани, са силно ограничени, и др.;

- повечето от тези така или иначе малко на брой граждански организации работят често като доставчици на услуги. Онези, които работят с инструментите на гражданското образование, са още по-малко, а в някои региони напълно отсъстват;

- поради това, мнозинството граждани извън големите градове се характеризират с т.нар. ниска гражданска грамотност – липсват им нужните знания, умения и способности, за да са активни граждани в местната общност;

- местното ниво е често пренебрегвано, макар то да има изключителен потенциал да допринесе за цялостното връщане на доверието на гражданите в демокрацията. Именно на това ниво силно се проявява положителното влияние на гражданското участие за решаване на проблемите на дадена общност.

Защо вярваме в програма „Европа като общност на граждани“?

Ключови елементи, които допринасят за гражданската кохезия в Европа, са подобряването на гражданската инфраструктура (физическата и организационна инфраструктура, която прави ангажирането на гражданите възможно, като например достъп до процесите на взимане на решения и определяне на местни политики, но също така и наличието на общностни центрове, библиотеки и др.) и подобряване на гражданска грамотност (знания и умения, които дават възможност на един гражданин да бъде активен/а). В нашата работа идентифицирахме два основни способа за развитие на тези два елемента. Първият е изграждането и развитието на устойчиви структури за предоставяне на гражданско образование (образование за гражданство в демокрация, което развива демократичните ценности и уменията на гражданите за активен принос към обществото) и подкрепа на тези, които провеждат гражданско образование на терен. Вторият е укрепването на капацитета за граждански активизъм на местно ниво (или заемането на активна позиция в обществото). Именно тези два способа възприема програма „Европа като общност на граждани“.

Индекс за гражданско здраве

Част от програмата е социологическото проучване „Индекс за гражданско здраве“ (Индекс). Индексът е разработен от фондация „Софийска платформа“, а приложението му е дело на „Глобал Метрикс“ – агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи.

Индексът ще бъде публикуван до края на месец юни 2021 г. Можете да прочетете повече за Индекса тук на български език и тук на английски.

Екипите зад програмата „Европа като общност на граждани“

Програмата е инициатива на фондация „Софийска платформа“ и базираната в Берлин неправителствена организация MitOst e.V. с подкрепата на фондация „Меркатор”. Програмата се реализира в периода между 01.08.2019 г. и 31.12.2022 г.

 
 

Програмата е разработена в партньорство с:

Програмата е финансирана от:

Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам