+359 876 130 019
office@sofiaplatform.org
29.11.2023

Следващ етап от проект PROTEUS – започва микрофинансирането на участниците в обученията по проекта

PROTEUS е проект по програма CERV на Европейския съюз, който цели подсили устойчивостта на гражданските организации и да подкрепи демократичното участие чрез обучения и финансова помощ.

По-рано през 2023 г. обявихме началото на проект PROTEUS. Стартът беше даден с конкурс за набиране на участници в поредица от обучения* за развитие на капацитета на гражданските организации. Конкурсът завърши успешно и бяха избрани 23 организации от цялата страна.

Обученията включват теми като фондонабиране и проектна работа, финансов мениджмънт, комуникационни умения и застъпничество, права и демокрация и др. Повече информация можете да видите тук.

Първите две обучения бяха проведени успешно през месец ноември 2023 г.

Сега идва ред на следащият етап от проекта PROTEUS – микрофинансиране на участниците в обученията. За финансиране могат да кандидатстват само участниците в обученията по програмата, избрани по-рано тази година от фондация „Софийска платформа“ вследствие на обявен публично конкурс за набиране на участници.

Срокът за кандидастване е 26.01.2023 г.

Допустими са само тези предложения, които отговарят на всички по-долу изброени критерии:

 • направени/подадени от юридически лица, които са регистрирани и упражняват дейността си на територията на Република България;

 • направени/подадени от неправителствени или граждански организации, които са базирани или изпълняват дейности в географски отдалечени райони;

 • направени/подадени от организации, които зачитат основните права и ценности на Европейския съюз;

 • кандидатите за микрофинансиране трябва да са участвали в програмата за развитие на капацитета на гражданските организации (обучения през м. ноември 2023 г.), организирана от фондация „Софийска платформа“ в рамките на проект PROTEUS, и да са попълнили формите за кандидатстване, съгласно насоките за микрофинансиране.

Проектни предложения от физически лица не са допустими.

Ще бъдат финансирани проектни предложения със следната насоченост: подкрепа на граждански активизъм и гражданското участие в периферни зони. За целите на настоящата програма гражданско участие/активизъм е всеки проект/действие, който подобрява живота на общността, в която е реализирана, в унисон с демократичните ценности и принципи. За целите на настоящите насоки демократичните ценности са дефинирани като правата и ценностите на ЕС, залегнали в Хартата на основните права на ЕС и други ключови документи на Съюза.

Видове дейности, които са допустими

 • дейности за повишаване на осведомеността относно правата и ценностите на ЕС;

 • организиране на граждански платформи и граждански диалог по теми, свързани с правата и ценностите на ЕС;

 • коалиране и партньорства между граждански организации, координация и стратегическо сътрудничество между граждански организации и други заинтересовани страни, било то публични или частни;

 • предоставяне на безплатни съвети на гражданите и дейности във връзка с наблюдение и мониторинг по отношение на политики, права и ценности на ЕС;

 • дейности за насърчаване на прилагането на европейското законодателство и регулации, включително прилагане на решения по съдебни дела;

 • застъпнически действия за създаване или промяна на различни публични политики и процеси на вземане на решения;

 • провеждане на изследвания и анализи, подкрепящи информираното формулиране на публични политики на национално и европейско ниво; развиване на инструменти и стандарти в подкрепа на европейските ценности;

 • предоставяне на подкрепящи услуги на целевата група;

 • воденето на стратегически дела може да бъде подкрепено единствено чрез финансиране на дейности, свързани с изграждането на капацитет, обучения, обмяна на опит и добри практики, повишаване на информираността и подготовка на анализи.

Видове дейности, които не са допустими и няма да бъдат финансирани: 

 • научни изследвания; 

 • академични стипендии; 

 • еднократни събития; 

 • хуманитарна помощ;

 • социални услуги;

 • религиозни дейности;

Размерът на допустимото финансиране е минимум 500 евро (977.91 лева) и максимум 2 500 евро (4 889.57 лева).

Проектът PROTEUS е съфинансиран по програмата CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и проектните партньори. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

 Назад
Сайтът на „Софийска платформа“ използва бисквитки, включително и бисквитки от трети страни. Ползвайки уебсайта Вие се съгласятвате с използването на бисквитки. Приемам